Gestión contable

Gescoar

Muhasebe danışmanlığı ve yönetimi

Bir şirketin, faaliyetlerimizin gerçek görüntüsünü sunan ve ticari kararlar almak için gerekli bilgileri elde ettiğimiz gerçek ve günlük bir muhasebeye ihtiyacı vardır.

Muhasebe servisleri

  • Koltuk Yönetimi
  • Şirketin gerçek imajını yansıtan mevcut Genel Muhasebe Planının uygulanması ve geliştirilmesi.
  • Mali tabloların analizi ve kişiselleştirilmiş izlenmesi.
  • Banka mutabakatları ve diğer bilanço hesapları.
  • Müşterilerin ve tedarikçilerin hazine yönetimi ve kontrolü.
  • Resmi Defterlerin (Günlük, Envanter ve Yıllık Hesaplar ve Tutanaklar) hazırlanması ve bunların yıllık yasallaştırılması.
  • Hesapların Ticaret Siciline Yatırılması.
  • Düzenlenen Faturalar ve Alınan Faturalar Defteri.
  • Diğer zorunlu muhasebe belgeleri.